Kontakt

Biuro:

Al. Wojska Polskiego 124 lok. 3, 42-207 Częstochowa
Adres e-mail: stowarzyszenie.pimis@gmail.com

Dane rejestrowe:

Numer rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000324713
REGON 241147720
NIP 9492113570

Numer rachunku bankowego: 

39 2130 0004 2001 0524 8018 0001