Dla osób indywidualnych

Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej prowadzi szkolenia między innymi w zakresie:

 • asertywności
 • mediacji
 • mediacji skoncentrowanych na rozwiązaniach
 • negocjacji
 • pisania ugód
 • praw człowieka
 • asystentury rodziny
 • kierowania zespołem asystentów rodziny
 • motywowania klientów do współpracy z asystentem rodziny
 • technologii informacyjnej
 • treningu kreatywności
 • znaki bezpieczeństwa – praca na rzecz ochrony dziecka – pomoc i interwencja