Izabela Krasiejko

Profesor w Zakładzie Psychoprofilaktyki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Długosza w Częstochowie, superwizor i doradca metodyczny asystentów rodziny, konsultant Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (szkolenie zaawansowane), autorka wielu publikacji naukowych, w tym rekomendacji metodycznych i organizacyjnych w zakresie asystentury rodziny (na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

Współpracuje z Polskim Instytutem Mediacji i Integracji Społecznej w zakresie organizacji Ogólnopolskich Zlotów Asystentów Rodziny oraz kształcenia kadr pomocy społecznej. Prowadzi projekty szkoleniowo-badawcze Asystent rodziny – refleksyjny praktyk oraz Edukacja refleksyjna pracy socjalnej i asystentury rodziny.

Opiekun merytoryczny strony internetowej dla asystentów rodziny www.asystentrodziny.info. Prowadzi doradztwo bezpośrednie, poprzez forum internetowe, skype i korespondencję mailową asystentom rodziny z całej Polski. Popularyzuje asystenturę rodziny w środkach masowego przekazu. Współpracuje z wieloma ośrodkami pomocy społecznej, regionalnymi ośrodkami polityki społecznej, organizacjami pozarządowymi.