Dorota Gębuś

Doktor nauk humanistycznych, pedagog i socjolog, starszy wykładowca w Zakładzie Psychoprofilaktyki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Długosza w Częstochowie. Absolwentka Studiów Podyplomowych w zakresie Terapii Patologii Zachowań. Praktyk Neurolingwistycznego Programowania. 

Ukończyła szkolenia poświęcone m.in.: efektywnej komunikacji, negocjacjom, rozwiązywaniu konfliktów, pracy z grupą. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i treningów z zakresu kreatywnego myślenia i działania, technik pamięciowych, umiejętności społecznych: efektywnej komunikacji i integracji grupy.