Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

10 stycznia 2015

Zakończenie projektu

Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej, jako Partner Urzędu Miasta Częstochowy, realizował projekt „Jasne, że konsultacje”, dotyczący wprowadzenia w Częstochowie budżetu partycypacyjnego w 2015 roku. 

Projekt "Jasne, że konsultacje" współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego” POKL. 

Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej z dniem 31 marca 2014 r. zakończył swoje działania w ramach Projektu "Jasne, że konsultacje". Jako Partner Projektu byliśmy odpowiedzialni za zrealizowanie bloku szkoleniowo-doradczego, który został przeprowadzony zgodnie z harmnogramem. 

10 kwietnia Rada Miasta Częstochowy przyjęła uchwałę dotyczącą wprowadzenia w Częstochowie budżetu partycypacyjnego w 2015 roku. Rekomendacje grupy roboczej, pracującej w ramach Pojektu "Jasne, że konsultacje", były podstawą do opracowania treści uchwały.

Projekt "Jasne, że konsultacje" został zakończony w grudniu 2014 roku. Obecnie wszelkie prace w ramach Projektu realizuje Lider – Urząd Miasta Częstochowy. 

W razie pytań, wątpliwości prosimy o kontakt z Liderem Projektu:

 

Biuro Lidera Projektu
Biuro Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych, ul Focha 19/21 pokój. nr 32, 42-217 Częstochowa


Daniel Woch – Kierownik Projektu
tel. 34 368 26 60;
e-mail: dwoch@czestochowa.um.gov.pl
www.konsultacje.czestochowa.pl