Aktualności

LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA PIMIS

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 5/2022 z dnia 30 maja 2022 r. Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej z siedzibą w Częstochowie, o rozwiązaniu Stowarzyszenia i postawieniu go w stan likwidacji oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 9 września 2022r., wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej z siedzibą w Częstochowie (KRS 0000324713 NIP 9492113570  REGON 241147720

 

Czytaj Więcej... o: LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA PIMIS

Zapraszamy na kurs kwalifikacyjny "Asystent rodziny" (230 godz.) z akredytacją MRPiPS - INTENSYWNIE!

Stowarzyszenie Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej w Częstochowie zaprasza do udziału w kursie kwalifikacyjnym Asystent rodziny dla osób z wyższym wykształceniem na dowolnym kierunku lub wykształceniem średnim, w wymiarze 230 godzin (zgodnie rozporządzeniem MPiPS z 09.12.2011 w sprawie szkoleń na asystenta rodziny). 

Trwają zapisy na kolejną edycję kursu (16.03.2019 r. – 23.06.2019 r.).

Czytaj Więcej... o: Zapraszamy na kurs kwalifikacyjny "Asystent rodziny" (230 godz.) z akredytacją MRPiPS - INTENSYWNIE!

Warsztat asertywnej komunikacji

Zapraszamy 3-godzinne warsztaty asertywnej komunikacji w ramach kampanii "16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć". Więcej o samej kampanii: http://rowna.czestochowa.pl
Warsztaty odbędą się w sali błękitnej Pałacu Ślubów w Częstochowie, przy ulicy Focha 19/21
Zajęcia poprowadzi dr Zbigniew Łęski. Trener Polskiego Instytutu Mediacji i Integracji Społecznej oraz pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie
Zapraszamy osoby każdej płci i w każdym wieku :). Uwaga - ilość miejsc ograniczona. O możliwości udziału decyduje kolejność zgłoszeń. Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać na adres e-mail prowadzącego zajęcia: zleski@ujd.edu.pl

Czytaj Więcej... o: Warsztat asertywnej komunikacji

Rekomendacje

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i ich Rodzinom "YAVA"

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i ich Rodzinom "YAVA"

Powiatowy Urząd Pracy, Tomaszów Mazowiecki

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Anna Nowak

Aneta Błońska

Beata Grubecka

Wiesława Krauze

Ewelina Zemła

Iwona Szczepańska

Anna Siek-Sadowska

Asystent rodziny

Agnieszka Najduch

Urząd Miasta Częstochowy

IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Częstochowa

GOPS Konopiska

ROPS Katowice

ROPS Katowice

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Częstochowa

MOPS Działdowo

MOPS Dębica

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Kielce

GOPS Wręczyca Wielka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Częstochowa

ROPS Katowice

MOPS Wałbrzych

MOPS Rzeszów

GOPS Wręczyca

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Częstochowa

Miejski Ośrodek Wspierania Rodziny i Dziecka, Łaziska Górne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Sosnowiec

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Droga", Białystok

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Sosnowiec

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Częstochowa

Nasza kadra

 • Dorota Gębuś

  Doktor nauk humanistycznych, pedagog i socjolog, starszy wykładowca w Zakładzie Psychoprofilaktyki UJD w Częstochowie. Absolwentka Studiów Podyplomowych w zakresie Terapii Patologii Zachowań. Praktyk Neurolingwistycznego Programowania. 

 • Edyta Widawska

  Założycielka Polskiego Instytutu Mediacji i Integracji Społecznej, adiunkt w Instytucie Pedagogiki UŚ, doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, absolwentka Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, specjalistka ds. praw człowieka i monitoringu, wieloletnia trenerka i edukatorka działań równościowych, partycypacyjnych i strażniczych w kraju i za granicą, współpracująca z wieloma organizacjami trzeciego sektora.

 • Izabela Krasiejko

  Profesor w Zakładzie Psychoprofilaktyki UJD w Częstochowie, superwizor i doradca metodyczny asystentów rodziny, konsultant Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (szkolenie zaawansowane), autorka wielu publikacji naukowych, w tym rekomendacji metodycznych i organizacyjnych w zakresie asystentury rodziny (na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

 • Monika Podgórska

  Mgr pedagogiki, coach, trener biznesu, szkoleniowiec, wykładowca mediator sądowy w sprawach karnych, rodzinnych, nieletnich oraz cywilnych. Dodatkowo ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania: oświatą, administracją samorządowa, ochroną zdrowia oraz praca socjalna i organizacja pomocy społecznej.

 • Agnieszka Rutkowska

  Agnieszka Rutkowska - trener i doradca z zakresu przedsiębiorczości, rekrutacji i selekcji pracowników, planowania i zarządzania czasem. Absolwentka Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej i Studiów Podyplomowych w zakresie Zarządzania Projektami Współfinansowanymi ze Środków UE. Prezes Polskiego Instytutu Mediacji i Integracji Społecznej.

 • Monika Ataniel

  Monika Ataniel - ekonomista, specjalista ZZL, certyfikowany Trener Biznesu. Jest przedsiębiorcą działającym w obszarze consultingu i szkoleń. Posiada licencję doradcy zawodowego II stopnia oraz kilkunastoletni staż pracy w służbach zatrudnienia. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń rozwijających umiejętności przedsiębiorcze, interpersonalne i zdolności zarządzania.

 • Zbigniew Wieczorek

  Doktor nauk humanistycznych, pedagog społeczny i socjolog, adiunkt w Zakładzie Psychoprofilaktyki UJD w Częstochowie. Od ponad 20 lat prowadzi treningi asertywności i umiejętności komunikacyjnych.

 • Zbigniew Łęski

  Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Adiunkt w Zakładzie Psychoprofilaktyki UJD w Częstochowie. Pełnomocnik Dziekana Wydziału Pedagogicznego UJD do spraw e-learningu. Od ponad 20 lat prowadzi zajęcia integracyjne oraz warsztatowe z zakresu umiejętności miękkich. Ukończył szereg szkoleń z zakresu efektywnej komunikacji, pracy z grupą. Absolwent Studium Pomocy Psychologicznej oraz Podyplomowego Studium Komunikacji Społecznej i Mediów. 

 • Aleksandra Malitowska

  Prawnik, mediator. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Prawa i Administracji oraz Podyplomowych Studiów Negocjacji , Mediacji oraz innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła 189 Szkołę Mediacji organizowaną przez Europejską Akademię Negocjacji i Mediacji ENMA. Od 2018 roku Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt

Biuro:

Al. Wojska Polskiego 124 lok. 3, 42-207 Częstochowa
Adres e-mail: stowarzyszenie.pimis@gmail.com 

Dane rejestrowe:

Numer rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000324713
REGON 241147720
NIP 9492113570

 

Numer rachunku bankowego:

39 2130 0004 2001 0524 8018 0001

 

Opiekę nad stronami internetowymi PIMIS sprawuje Com-Learn