Spotkania w Radach Dzielnic - I tura

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

25 maja 2015

Harmonogram I tury spotkań w Radach Dzielnic

W maju i czerwcu 2015 roku będziemy sie spotykać z mieszkańcami Częstochowy w Radach Dzielnic.

Celem spotkań jest wyłonienie priorytetów dla każdej z dzielnic, a także przedstawienie możliwości uzyskania wsparcia w procesie składania propozycji zadania do budżetu obywatelskiego, jakie będzie można uzyskać w ramach Projektu "Jasne, że razem". Planowane jest również zebranie rekomendacji co do zmian jakie powinny być wprowadzone na stronie internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl. 

Spotkanie będzie prowadzone przez przedstawiciela Realizatora Projektu - Polskiego Instytutu Mediacji i Integracji Społecznej i przedstawiciela Partnera - Urzędu Miasta Częstochowy.

Planowane jest przeprowadzenie łącznie 20 spotkań po 2 godziny (po jednym spotkaniu w każdej z dzielnic). 

Harmonogram spotkań przedstawiamy poniżej:

Czytaj więcej o: Harmonogram I tury spotkań w Radach Dzielnic