Zgłoś się na szkolenie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zapraszamy do wypełnienia ankiety zgłoszeniowej na szkolenie z założeń budżetu obywatelskiego.

Ankieta jest dokumentem potwierdzającym spełnienie wymogów formalnych do uczestnictwa w szkoleniach w ramach Projektu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie "Jasne, że razem".

Prosimy o złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej osobiście w Biurze Projektu lub przesłanie pocztą na adres Biura Projektu lub przesłanie wypełnionej i zeskanowanej karty na adres mailowy: jzr@pimis.pl

Rekrutacja będzie prowadzona od maja do 20 lipca 2015 r. (lub do wyczerpania wolnych miejsc).

Pliki do pobrania