Konsultacje i doradztwo

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W ramach realizacji Projektu "Jasne, że razem" oferujemy wsparcie konsultacyjno-doradcze dla mieszkańców dzielnic oraz wnioskodawców składających wnioski ogólnomiejskie w procesie składania propozycji zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

Działania konsultacyjno-doradcze będą obejmowały:

  1. Zorganizowanie i przeprowadzenie pierwszej tury spotkań w dzielnicach (Radach Dzielnic) w celu wyłonienia (ustalenia i omówienia) priorytetów dla każdej z dzielnic, a także przedstawienia możliwości uzyskania wsparcia w procesie składania propozycji zadania do budżetu obywatelskiego, jakie będzie można uzyskać w ramach realizowanego Projektu. Planowany termin: maj – czerwiec 2015 r.
  1. Utworzenie punktów konsultacyjno-doradczych dla mieszkańców poszczególnych dzielnic, świadczących usługi doradcze w zakresie budżetu obywatelskiego ze szczególnym uwzględnieniem opracowania propozycji zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego (zadań dzielnicowych). Punkty konsultacyjne będą działały zgodnie z przygotowanym wcześniej harmonogramem. Z doradztwa będą mogły korzystać osoby indywidualne i organizacje działające na rzecz lokalnych społeczności. Planowany termin: koniec maja – lipiec 2015 r.
  1. Utworzenie punktu konsultacyjno-doradczego dla wnioskodawców (mieszkańców Częstochowy) planujących składać propozycje zadań ogólnomiejskich (punkt konsultacyjno-doradczy zostanie uruchomiony w siedzibie Partnera – Urzędzie Miasta Częstochowy). Z doradztwa będą mogły korzystać osoby indywidualne i organizacje działające na rzecz lokalnych społeczności. Planowany termin: czerwiec - lipiec 2015 r.
  1. Utworzenie telefonicznego punktu konsultacyjno-doradczego dla wnioskodawców (dyżury telefoniczne zgodnie z opracowanym harmonogramem. Planowany termin: czerwiec - lipiec 2015 r.
  1. Fora dzielnicowe (druga tura spotkań) – zorganizowane po ocenie formalnej złożonych propozycji zadań do realizacji w ramach budżetu w celu omówienia złożonych propozycji i stworzenia przestrzeni do dyskusji nad wnioskami, które przeszły ocenę formalną (możliwość ewentualnego wyeliminowania „zdublowanych” propozycji). Spotkania będą odbywały się w lokalach stanowiących siedziby Rad Dzielnic. Planowany termin: wrzesień - październik 2015 r.