Jasne, że razem

Materiały do pobrania

Scenariusze zajęć dla uczniów częstochowskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z zakresu partycypacji obywatelskiej i budżetu obywatelskiego. 

Zaproponowane do przeprowadzenia zestawy ćwiczeń zostały ułożone w formie dwóch scenariuszy zajęć, tworzących pewną całość, które można realizować kolejno po sobie lub też wybierając jeden lub drugi temat.

Pierwszy scenariusz dotyczy zagadnienia związanego z aktywnym udziałem w życiu społeczności lokalnej czyli z partycypacją obywatelską.

Drugi jest tematycznie powiązany z realizacją zadań w ramach budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w Częstochowie. Stanowią one gotową propozycję zajęć do realizacji z młodzieżą gimnazjalną i ponadgimnazjalną (w ramach zajęć wychowawczych, czy też zajęć z wiedzy o społeczeństwie).

Opracowanie scenariuszy: dr Edyta Widawska