Spotkania w dzielnicach - II tura - Fora dzielnicowe - (wrzesień - październik 2015)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 września 2015

Serdecznie zapraszamy mieszkańców wszystkich częstochowskich dzielnic na spotkania w Radach Dzielnic, podczas których omówione zostaną wnioski do budżetu obywatelskiego (mamy nadzieję, że przez samych autorów pomysłów :)  ), które pozytywnie przeszły weryfikację formalno-prawną i wspólnie zastanowimy się nad priorytetami dla danej dzielnicy.
Spotkania w poszczególnych dzielnicach będą odbywały się wg harmonogramu umieszczonego na naszej stronie internetowej w zakładce "Konsultacje i doradztwo" - "Spotkania w dzielnicach - II tura - Fora dzielnicowe - (wrzesień - październik 2015)". Informacje o spotkaniach będa również umieszczane na bieżąco na profilu na Facebook'u "Jasne, że razem".

Spotkania będą prowadzone przez przedstawicieli Polskiego Instytutu Mediacji i Integracji Społecznej i przedstawicieli Urzędu Miasta Częstochowy.
Spotkania realizowane są w ramach projektu "Jasne, że razem", dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Zapraszamy :)