Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej (w likwidacji)

Zbigniew Łęski

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Adiunkt w Zakładzie Psychoprofilaktyki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie. Pełnomocnik Dziekana Wydziału Pedagogicznego UJD do spraw e-learningu, Pełnomocnik Rektora UJD ds Nauki Otwartej. Od ponad 20 lat prowadzi zajęcia integracyjne, warsztatowe z zakresu umiejętności miękkich oraz z kompetencji cyfrowych.

Ukończył szereg szkoleń z zakresu efektywnej komunikacji, pracy z grupą. Absolwent Studium Pomocy Psychologicznej oraz Podyplomowego Studium Komunikacji Społecznej i Mediów. 

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z technologią kształcenia oraz różnymi aspektami wpływu nowych technologii na użytkownika. Administrator serwera internetowego Wydziału Pedagogicznego AJD w Częstochowie. Członek Rady ds Kształcenia na Odległość AJD w Częstochowie. Autor licznych publikacji na tematy powiązane z funkcjonowaniem człowieka w cyberprzestrzeni. Członek Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej.