Zakończenie realizacji projektu "Prawa cudzoziemców - prawa człowieka"

30 kwietnia zakończyliśmy realizację szkoleń w ramach projektu „Prawa cudzoziemców – prawa człowieka”. W szkoleniach zorganizowanych na terenie województwa śląskiego wzięło udział łącznie 120 osób, pracowników służb mundurowych, pracowników urzedów pracy, jednostek pomocy społecznej oraz administracji samorządowej.
W ramach całego projektu łącznie odbyło się 27 warsztatów, a wzięły w nich udział 463 osoby. 
Podczas szkoleń uczestnicy i uczestniczki mieli okazję poznać m.in. psychologiczny i socjologiczny aspekt migracji oraz prawne aspekty pobytu uchodźców w naszym kraju, a w szczególności formy legalizacji ich pobytu, dokumenty uprawniające do przebywania na terytorium RP, prawa i obowiązki cudzoziemców w kontaktach z funkcjonariuszami publicznymi. Ważną częścią szkoleń były warsztaty z komunikacji międzykulturowej, które pozwoliły zapoznać się m.in. ze sposobami rozwiązania konfliktów na styku kultur.
Projekt „Prawa cudzoziemców – prawa człowieka”, realizowany przez Helsińską Fundację Praw Człowieka w partnerstwie z Polskim Instytutem Mediacji i Integracji Społecznej z Częstochowy oraz Nadbużańskim Stowarzyszeniem Edukacyjnym z Włodawy, otrzymał dofinansowanie w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.