Szkolenie warsztatowe w ramach projektu „Prawa cudzoziemców – prawa człowieka” - dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

Pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz pracowników i członków organizacji działających na rzecz integracji społęcznej zapraszamy na bezpłatne szkolenie warsztatowe w ramach projektu "Prawa cudzoziemców - prawa człowieka", które odbędzie się w Częstochowie, w dniu 26.04.2016 r., w godzinach 9:00 - 17:00.

Projekt realizowany jest przez Helsińską Fundację Praw Człowieka w partnerstwie z Polskim Instytutem Mediacji i Integracji Społecznej z Częstochowy, oraz Nadbużańskim Stowarzyszeniem Edukacyjnym z Włodawy.

Projekt jest realizowany w ramach dotacji otrzymanej z programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Szkolenie odbędzie się w dniu 26.04.2016 r., w godzinach 9:00 - 17:00.

Miejsce szkolenia: Częstochowa, ul. Wały Dwernickiego 117/121 (Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny), sala wystawiennicza.

 

Szkolenie będzie poświęcone przede wszystkim następującym zagadnieniom: 

1. Prawa i obowiązki cudzoziemców w kontakcie z funkcjonariuszami publicznymi

2. Problematyka świadczeń rodzinnych i z pomocy społecznej

3. Dostęp do służby zdrowia i świadczeń opieki zdrowotnej

4. Prawo dzieci cudzoziemskich do edukacji

5. Psychologiczny i socjologiczny aspekt migracji

6. Konflikty na styku kultur i ich rozwiązywanie

7. Mechanizm stereotypizacji, łańcuch dyskryminacji

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza rekrutacyjnego do piątku 22 kwietnia 2016 r. do godz. 12:00, faksem na numer 34 387 12 39 lub mailowo na adres: biuro@pimis.pl

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Uczestnicy dojeżdżający na szkolenie spoza Częstochowy, mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu do wysokości ceny biletu autobusowego lub kolejowego (II klasa) na danej trasie (w obydwie strony).  Formularze zwrotu kosztów dojazdu będą dostępne na szkoleniu.