Zakres działań projektowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Szkolenia z zakresu podstawowej obsługi komputera i korzystania z Internetu „Samodzielni w sieci”.

Uczestnicy/czki szkoleń zapoznają się m.in. z zasadami korzystania z przeglądarek internetowych, wyszukiwania informacji na stronach internetowych, korzystania z epuap, portali społecznościowych, zakładania poczty e-mail i prowadzenia korespondencji elektronicznej.

Dzięki odpowiednio opracowanemu programowi uczestnicy będą mogli zapoznać się z zasadami internetowego sposobu głosowania na propozycje realizacji zadań do budżetu obywatelskiego.

Terminy, w jakich będą odbywały się szkolenia: maj – lipiec 2015 r.

  

Szkolenia z założeń budżetu obywatelskiego

Szkolenia mają na celu zapoznanie Uczestników/czek z założeniami budżetu obywatelskiego. Przyczynią się one do realnego wzrostu wiedzy na temat formy aktywności obywatelskiej jaką jest budżet obywatelski) oraz zwiększenia aktywności obywatelskiej mieszkańców Częstochowy w wieku 60 lat i więcej.

Terminy, w jakich będą odbywały się szkolenia: maj – lipiec 2015 r.

 

Szkolenie warsztatowe z opracowania propozycji zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania formularza propozycji zadania.

Warsztaty zostaną przeprowadzone w terminie maj - lipiec 2015 r.

 

Szkolenie z zakresu mediacji i negocjacji – umiejętności niezbędnych do wspólnego ustalania priorytetów i wypracowywania wspólnych propozycji działań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

Szkolenia zostaną przeprowadzone w okresie czerwiec – wrzesień 2015 r.

 

Szkolenia dla liderów partycypacji –(osób z grupy „60+”, będących członkami organizacji formalnych i nieformalnych, reprezentantami rad dzielnic), którzy będą przekazywać uzyskaną wiedzę w reprezentowanych przez siebie organizacjach (radach dzielnic).

W ramach szkoleń uczestnicy zostaną gruntownie przeszkoleni z jednej z metod konsultacji społecznych, jaką jest budżet obywatelski, zasad tworzenia propozycji zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, wypełniania formularza wniosku.

W ramach zajęć uczestnicy odbędą również podstawowe szkolenie z wystąpień publicznych.

Szkolenia zostaną przeprowadzone w okresie czerwiec – lipiec 2015 r.

 

Wsparcie konsultacyjno-doradcze dla wnioskodawców składających wnioski w procesie składania propozycji zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

 

Utworzony zostanie punkt konsultacyjno-doradczy dla mieszkańców świadczący usługi doradcze w zakresie budżetu obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem opracowania propozycji zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

Punkt doradczo - konsultacyjny będzie działał zgodnie z harmonogramem podanym do wiadomości na stronie PIMIS i UMCz oraz fanpage’ach na FB - Budżet Partycypacyjny w Częstochowie i PIMIS. Z doradztwa będą mogły korzystać osoby indywidualne (z grupy wiekowej „60+”) i organizacje działające na rzecz seniorów.

Punkt konsultacyjny będzie uruchomiony w okresie zbierania wniosków do budżetu, czyli w terminie maj – lipiec 2015.  

 

Punkt informacyjny dla osób głosujących na propozycje zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

Punkt będzie uruchomiony w terminie głosowania na propozycje zadań.

Głównym zadaniem punktu informacyjnego będzie pomoc w zakresie korzystania z internetowej aplikacji do głosowania.

Punkt informacyjny będzie działał zgodnie z przygotowanym wcześniej harmonogramem podanym do wiadomości na stronie PIMIS i UMCz oraz fanpage’ach na FB - Budżet Partycypacyjny w Częstochowie i PIMIS.

Z punktu informacyjnego będą mogły korzystać osoby indywidualne (z grupy wiekowej „60+”) i organizacje działające na rzecz seniorów.

 

Gra miejska o przewodniej tematyce „budżet obywatelski”.

Planowany termin – sierpień / wrzesień 2015

  

Konferencja podsumowująca projekt

Termin: listopad 2015.