Jesteś tutaj: Start / O projekcie

O projekcie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Projekt pn „Jasne, że konsultacje”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej, w Partnerstwie z Urzędem Miasta Częstochowy, realizuje projekt „Jasne, że konsultacje”, dotyczący wprowadzenia w Częstochowie budżetu partycypacyjnego w 2015 roku.

Projekt "Jasne, że konsultacje" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego” POKL. 

Budżet partycypacyjny, zwany również budżetem obywatelskim, to forma konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu miasta, na wskazane przez mieszkańców projekty, mieszczące się w kompetencjach Gminy.

To właśnie my, mieszkańcy miasta Częstochowy, będziemy mogli zdecydować na co przeznaczymy specjalnie wydzieloną kwotę z budżetu naszego miasta.

Od początku września 2013 zachęcaliśmy mieszkańców do zaangażowania się w prace nad projektem, poprzez uczestnictwo w październikowych i listopadowych szkoleniach pn. „Metody prowadzenia konsultacji społecznych”. Nabór został zakończony. Przeszkolonych zostało 160 osób. 

W trakcie szkoleń zbieraliśmy rekomendacje, oczekiwania oraz propozycje uczestników, co do zasad wdrożenia budżetu. Praca w grupach opierała się na realnych przykładach. Głos każdego uczestnika szkolenia był dla nas cenny.

W grudniu 2013 roku trwały prace nad przygotowaniem założeń i oczekiwań, co do projektu uchwały ws. wdrożenia budżetu partycypacyjnego na rok 2015, przez 20 osobową grupę roboczą. Celem tej części projektu było wypracowanie najlepszych rozwiązań. 

Od stycznia do marca 2014 roku realizowaliśmy doradztwo. W czasie spotkań omawiano techniki i narzędzia prowadzenia konsultacji społecznych. Nasi doradcy udzielali pomocy w wypracowaniu propozycji i pomysłów do budżetu partycypacyjnego. W ramach spotkań doradczyć można było uzyskać informacje dotyczące rekomendacji wypracowanych przez Grupę Roboczą w ramach Projektu "Jasne, że konsultacje". 

10 kwietnia Rada Miasta Częstochowy przyjęła uchwałę dotyczącą wprowadzenia w Częstochowie budżetu partycypacyjnego w 2015 roku. Rekomendacje grupy roboczej, pracującej w ramach Pojektu "Jasne, że konsultacje", były podstawą do opracowania treści uchwały.

Projekt "Jasne, że konsultacje" został zakończony w grudniu 2014 roku. Obecnie wszelkie prace w ramach Projektu realizuje Lider – Urząd Miasta Częstochowy. 
 

W razie pytań, wątpliwości prosimy o kontakt z Liderem Projektu:
 
Biuro Lidera Projektu
Biuro Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych, ul Focha 19/21 pokój. nr 32, 42-217 Częstochowa

Daniel Woch – Kierownik Projektu
tel. 34 368 26 60;
e-mail: dwoch@czestochowa.um.gov.pl
www.konsultacje.czestochowa.pl