Izabela Krasiejko

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

dr hab. Izabela Krasiejko - profesor w Zakładzie Psychoprofilaktyki Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, superwizor i doradca metodyczny asystentów rodziny, konsultant Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (szkolenie zaawansowane), autorka wielu publikacji naukowych, w tym rekomendacji metodycznych i organizacyjnych w zakresie asystentury rodziny (na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

Współpracuje z Polskim Instytutem Mediacji i Integracji Społecznej w zakresie organizacji Ogólnopolskich Zlotów Asystentów Rodziny oraz kształcenia kadr pomocy społecznej. Prowadzi projekty szkoleniowo-badawcze Asystent rodziny – refleksyjny praktyk oraz Edukacja refleksyjna pracy socjalnej i asystentury rodziny.

Opiekun merytoryczny strony internetowej dla asystentów rodziny www.asystentrodziny.info. Prowadzi doradztwo bezpośrednie, poprzez forum internetowe, skype i korespondencję mailową asystentom rodziny z całej Polski. Popularyzuje asystenturę rodziny w środkach masowego przekazu. Współpracuje z wieloma ośrodkami pomocy społecznej, regionalnymi ośrodkami polityki społecznej, organizacjami pozarządowymi.

Członek Rady Merytorycznej w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Prowadzi implementację Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach oraz Dialogu Motywującego do praktyki asystentów rodziny, pracowników socjalnych, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, kuratorów sądowych.

Prywatnie, żona Rafała, mama Eli i Łukasza, lubi pływanie, chodzenie z kijami po lesie lub plaży nad morzem, podróże samodzielnie zorganizowane oraz kolor granatowy.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Izabela Krasiejko

    Izabela Krasiejko