Edyta Widawska

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Edyta Widawska – założycielka Polskiego Instytutu Mediacji i Integracji Społecznej, adiunkt w Instytucie Pedagogiki UŚ, doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, absolwentka Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, specjalistka ds. praw człowieka i monitoringu, wieloletnia trenerka i edukatorka działań równościowych, partycypacyjnych i strażniczych w kraju i za granicą, współpracująca z wieloma organizacjami trzeciego sektora. 

Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych, dydaktycznych i popularno-naukowych. Pracę w obszarze badań naukowych łączy skutecznie z praktyką realizując projekty we współpracy z instytucjami zaangażowanymi we wprowadzanie polityk równościowych i partycypacyjnych na poziomie krajowym i międzynarodowym (m.in. RPO, MAiC, OBWE, ONZ, RE, UE, UNHCR).

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Edyta Widawska

    Edyta Widawska