Szkolenie warsztatowe w ramach projektu „Prawa cudzoziemców – prawa człowieka” - dla pracowników Urzędów Pracy oraz innych instytucji rynku pracy

Pracowników Urzedów Pracy oraz innych instytucji rynku pracy zapraszamy na bezpłatne szkolenie warsztatowe w ramach projektu "Prawa cudzoziemców - prawa człowieka", które odbędzie się w Katowicach, w dniu 25.04.2016 r., w godzinach 9:00 - 17:00.

Projekt realizowany jest przez Helsińską Fundację Praw Człowieka w partnerstwie z Polskim Instytutem Mediacji i Integracji Społecznej z Częstochowy, oraz Nadbużańskim Stowarzyszeniem Edukacyjnym z Włodawy.

Szkolenie dla pracowników Urzędów Pracy oraz innych instytucji rynku pracy, w ramach projektu "Prawa cudzoziemców - prawa człowieka", odbędzie się w dniu 25.04.2016 r., w godzinach 9:00 - 17:00.

Miejsce szkolenia: Katowice, ul. Jordana 18 (budynek Wydziału Teologicznego Województwa Śląskiego), sala 104 (I piętro). 

Szkolenie będzie poświęcone przede wszystkim następującym zagadnieniom: 

1. Formy legalizacji pobytu cudzoziemców na terenie Polski

2. Dokumenty uprawniające do pobytu na terytorium RP (rodzaje i wzory, uprawnienia z nich wynikające)

3. Prawa i obowiązki cudzoziemców w kontakcie z funkcjonariuszami publicznymi

4. Możliwość pracy i prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce, warunki pracy

5. Przeciwdziałanie stereotypom, uprzedzeniom i dyskryminacji ze względu na pochodzenie narodowe, etniczne, religię, wyznanie

6. Bariery komunikacyjne w komunikacji międzykulturowej

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza rekrutacyjnego do piątku 22 kwietnia 2016 r., do godziny 12:00, faksem na numer 34 387 12 39 lub mailowo na adres: biuro@pimis.pl

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Uczestnicy dojeżdżający na szkolenie spoza Katowic, mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu do wysokości ceny biletu autobusowego lub kolejowego (II klasa) na danej trasie (w obydwie strony).  Formularze zwrotu kosztów dojazdu będą dostępne na szkoleniu.