Warsztaty dla grupy otwartej w ramach projektu „Prawa cudzoziemców – prawa człowieka”

Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej  zapraszaja na warsztaty edukacyjne o prawach cudzoziemców w Polsce.

 Projekt jest realizowany w ramach dotacji otrzymanej z programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Zakres tematyczny zajęć obejmuje:

1. Definicje związane z migracjami
2. Grupy cudzoziemców w Polsce – liczby, charakterystyka
3. System integracji cudzoziemców w Polsce
4. Łańcuch dyskryminacji (stereotyp - uprzedzenie - dyskryminacja)
5. Język równościowy (mowa nienawiści, mikronierówności) i reagowanie

Na warsztaty zapraszamy szczególnie przedstawicielki i przedstawicieli:

a) organów administracji rządowej i samorządowej różnego szczebla,
b) służb mundurowych (policjantów, strażników miejskich, straży granicznej),
c) szkół i innych placówek oświatowych,
d) personelu medycznego z publicznych i niepublicznych placówek służby zdrowia,

oraz inne osoby chcące pogłębić swoją wiedzę nt. praw cudzoziemców w Polsce (np. osoby z organizacji pozarządowych, które pracują z migrantami i uchodźcami; prosimy o uzasadnienie potrzeby wzięcia udziału w warsztatach).

Warsztaty odbędą się 18 kwietnia 2016 r. w godz. 9:30 - 16:45 w Częstochowie, Park Przemysłowo- Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego 117/121, sala konferencyjna nr 1.

Uczestnicy szkolenia uzyskają zaświadczenie o udziale w zajęciach. Organizator zapewnia salę szkoleniową, materiały, poczęstunek oraz lunch. Zapraszamy osoby z województwa śląskiego. Dla 30% osób uczestniczących przewidujemy zwrot kosztów podróży.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o odesłanie wypełnionego formularza do czwartku 14 kwietnia do godz. 16.00 na adres e-mail biuro@pimis.pl.

Decyduje kolejność zgłoszeń oraz przynależność do jednej z grup docelowych projektu.