Zlot AR

ZLOT ASYSTENTÓW RODZINY

 

 

Zapraszamy na III Ogólnopolski Integracyjny Zlot Asystentów Rodziny

Termin: 25-27 września 2014 rok 

Miejsce: Białystok

 

Zlot odbędzie się w budynku Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania ul. Ciepła 40 15-472 Białystok

 

Lokalizacja http://www.wsfiz.edu.pl/TabWszystkoOWsfiz/Lokalizacja.aspx

 

Celem III Zlotu Asystentów Rodziny zgodnie już z naszą tradycją jest poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy socjalnej i terapeutycznej z rodziną mającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej. Ważnym elementem ZLOTU jest integracja środowiska zawodowego asystentów rodziny z całej Polski, warsztatowa wymiana doświadczeń pomiędzy praktykami, teoretykami oraz urzędnikami w obszarze asysty rodzinnej. 


Trzydniowe spotkanie ma służyć dyskusji o profesjonalizacji zawodu asystenta rodziny, prezentacji dobrych praktyk w tym obszarze oraz doskonaleniu własnego warsztatu pracy asystentów. 

 

Organizatorami spotkania są:

Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej w Częstochowie

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA w Białymstoku

Miasto Białystok,

Regionalny Ośrodek Polityki społecznej w Białymstoku

 

Informacje organizacyjne:

Formalne zgłoszenie uczestnictwa w III Zlocie Asystentów Rodziny przyjmujemy w terminie do 12.09.2014 roku. 

W celu zgłoszenia uczestnictwa w Zlocie należy wypełnić kartę zgłoszenia (w załączeniu) i przesłać pocztą elektroniczną na adres:stowdroga@wp.pl lub faksem na nr: 85 65 25 906

Karta zgłoszenia obejmuje podstawowe dane o uczestniku oraz informacje potrzebne do wystawienia faktury.

Opłata za uczestnictwo w Zlocie wynosi 70 zł od osoby nienocującej

Opłata obejmuje: udział w wykładach i warsztatach, 3 obiady, 2 kolacje, przerwy kawowe, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa.

Opłata dla osób korzystających z noclegów zarezerwowanych przez organizatorów wynosi 130 zł od osoby.

Opłata obejmuje: udział w wykładach i warsztatach, pełne wyżywienie, przerwy kawowe, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa oraz 2 noclegi, w 2-4 osobowych pokojach gościnnych WSFIZ w Białymstoku.

UWAGA: Opłata dla osób korzystających z jednego noclegu również wynosi 130 zł od osoby , bez względu na liczbę noclegów 1 lub 2 . Ryczałt dotyczy też liczebności osób w pokoju. 

Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu uczestników. 

W związku z ograniczoną liczbą miejsc w III Zlocie Asystentów Rodziny o rezerwacji decydować będzie kolejność zgłoszeń, a następnie dokonanie przelewu w określonym terminie. Organizatorzy niezwłocznie odeślą potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na adres email podany w karcie.

 

Uprzejmie prosimy o dokonanie przelewu do 12 września 2014 roku na konto: 

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania

ul. Ciepła 40

15-472 Białystok

NIP: 542-10-18-448

ING Bank Śląski o/Białystok 69105018231000002333781884

W tytule przelewu koniecznie prosimy podać cel wpłaty: III Zlot Asystentów Rodziny.

 

Z serdecznymi pozdrowieniami w imieniu Komitetu Organizacyjnego

Anna Tomulewicz

Elżbieta Bielecka 

 

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA Białystok 

Tel. 85 65 25 906, email: stowdroga@wp.pl

 

Pliki do pobrania:

PROGRAM ZLOTU

KARTA ZGŁOSZENIOWA PDF (należy ją wysłać do 12 września 2014)

KARTA ZGŁOSZENIOWA DOC (należy ją wysłać do 12 września 2014)