Zadania grupy roboczej

Grupa robocza odbyła 5 trzygodzinnych spotkań. Uczestnicy pracowali w oparciu o przygotowane rekomendacje, analizę sytuacji prawnej (prawnie dostępnych możliwości działania), analizę przykładów wdrażania budżetu partycypacyjnego i dobrych praktyk.

 

Efektem prac było przygotowanie założeń i oczekiwań co do projektu uchwały w sprawie wdrożenia budżetu partycypacyjnego na rok 2015.

 

Rekomendacje grupy roboczej były podstawą do opracowania treści uchwały ws. wdrożenia budżetu partycypacyjnego w Częstochowie w 2015 roku.

 

10 kwietnia Rada Miasta Częstochowy przyjęła uchwałę dotyczącą wprowadzenia w Częstochowie budżetu partycypacyjnego w 2015 roku. 

 

Raport, zawierający remomendacje do sposobu wdrażania budżetu partycypacyjnego w Częstochowie, trafił do NGO i rad dzielnic i będzie wykorzystywany podczas wdrażania budżetu.