Trening kreatywności

TRENING KREATYWNOŚCI

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą poszerzyć swój potencjał zdolności i umiejętności twórczych w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego.

 

czas trwania: 2 dni (16 godz.)

termin: 23-24.02.2015 r.

 

Cele szkolenia:

  • odkrywanie i rozwijanie własnych możliwości twórczych
  • kształcenie podstawowych zdolności i umiejętności kreatywnego myślenia
  • rozwijanie umiejętności przezwyciężania barier utrudniających aktywność twórczą
  • poznanie i właściwe stosowanie metod i technik twórczego rozwiązywania problemów

 

Treści programowe

1. Moje mocne strony

2. Osobowość twórcza

3. Wyzwalacze kreatywności

4. Niekonwencjonalne myślenie

5. Analogie i skojarzenia

6. Przełamywanie barier i schematów myślowych

7. Rozumowanie dedukcyjne i indukcyjne

8. Wybrane metody i techniki twórczego rozwiązywania problemów:

·         burza mózgów i jej odmiany

·         metaplan

·         superpozycje

·         bodźce wymuszonego dopasowania

·         analiza morfologiczna

·         myślenie lateralne

 

Szkolenie realizowane jest przy zastosowaniu metod aktywizujących, opierających się na bezpośrednim zaangażowaniu uczestników w ćwiczenia i zadania wykonywane w trakcie zajęć.

Prowadząca: Dorota Gębuś – dr nauk humanistycznych, Adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej AJD w Częstochowie.

Prowadzone szkolenia: zajęcia warsztatowe z zakresu treningu twórczości, zajęcia z zakresu technik pracy umysłowej, komunikacja interpersonalna, wykorzystanie zdolności i umiejętności twórczych w pracy pedagogicznej, socjologia rodziny, problematyka małych grup społecznych.

 

Miejsce szkolenia: Częstochowa

Cena szkolenia: 280,00 zł   (przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby z tej samej instytucji druga i kolejne osoby otrzymają zniżkę w wysokości 30%)

W cenie szkolenia: 16 godz. zajęć dydaktycznych, materiały  szkoleniowe, poczęstunek w czasie przerwy kawowej, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Cena nie obejmuje noclegów i wyżywienia.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

- Termin zgłoszeń: do 17.02.2015 r.

- Zgłoszenie uczestnictwa – telefoniczne lub pocztą elektroniczną.

- Wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu (faksem na numer 34 387 12 39 lub zeskanowanej na adres mailowy biuro@pimis.pl)

- Wpłata opłaty za szkolenie na konto bankowe Stowarzyszenia do 18.02.2015 r.

- Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej ma prawo odwołać szkolenie lub przesunąć jego termin z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń.

- W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora strona uczestnik ma prawo do otrzymania zwrotu przedpłaty.