Motywowanie klientów do współpracy z asystentem rodziny

Program szkolenia Motywowanie klientów do współpracy z asystentem rodziny   

Prowadzenie : dr hab. Izabela Krasiejko

Uwaga: można wybrać wersję dwu lub trzydniową szkolenia !

Czas realizacji: 20 lub 30 godzin lekcyjnych

Termin szkolenia: 26-27 marca 2015 roku lub 26-28 marca 2015 roku (przy wyborze wersji trzydniowej)

Celem szkolenia jest nabycie przez asystentów rodziny i pracowników socjalnych podstawowej wiedzy teoretycznej dotyczącej założeń Dialogu Motywującego oraz nabycie umiejętności praktycznych dotyczących podstawowych technik tego modelu w celu wykorzystania ich w pracy z rodziną.

Miejsce szkolenia: Częstochowa

Cena szkolenia 2 dniowego: 360,00 zł

Cena szkolenia 3 dniowego: 490,00 zł

W cenie szkolenia: 20 godz. (lub 30 godz.) zajęć dydaktycznych (2 lub 3 dni szkoleniowe), materiały szkoleniowe, całodniowy serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Cena nie uwzględnia noclegów, wyżywienia, dojazdów uczestników.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie dialogu motywującego do zmiany w pracy asystenta rodziny i pracownika socjalnego w kontekście asystentury rodziny.

 

Treści kształcenia

29 stycznia 2015 roku

1)      Rola i zadania asystenta rodziny w kontekście ról innych profesji społecznych pracujących z rodziną.

2)      Proces zmiany, etapy zmiany wg. Prochaskiego.

3)      Techniki pracy z klientem niewidzącym trudności (będącym w fazie prekontemplacji).

4)      Założenia Dialogu Motywującego wg. W. Millera.

5)      Podstawowe techniki wspomagające proces zmiany u klienta, m.in.:

a)      słuchanie odzwierciedlające,

b)       pytania otwierające,

c)      dowartościowanie,

d)     podsumowywania,

e)      pytanie kluczowe.

6)      Język zmiany – rozpoznawanie, wydobywanie, wzmacnianie.

7)      Ambiwalencja – techniki pracy z klientem wahającym się, czy podjąć się zmiany (będącym w fazie kontemplacji):

a)      arkusz ważenie decyzji,

b)      skale chęci, możliwości, gotowości do wprowadzenia zmiany. 

 

30 stycznia 2015 roku

8)      Opór klienta jako forma współpracy. Techniki pracy z oporem.

9)      Udzielanie informacji, wyrażanie niepokoju, dawnie rad.

10)  Etapy metodycznego działania asystenta rodziny w kontekście motywowania do zmiany.

11)  Wykorzystanie założeń i metod dialogu motywującego w opisie sytuacji rodziny oraz tworzeniu planu pracy z rodziną.

 

31 stycznia 2015 roku

12)  Ćwiczenia w parach i małych grupach utrwalające poznane techniki pracy.

13)  Omawianie przypadków z praktyki uczestników szkolenia w kontekście wykorzystania Dialogu Motywującego do pracy nad zmianą.

 

Literatura

Jaraczewska I., Krasiejko I. (red.), Dialog Motywujący w teorii i praktyce, Wyd. Edukacyjne Akapit, Toruń 2012

 

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

- Termin zgłoszeń: do 16.03.2015 r.

- Zgłoszenie uczestnictwa – telefoniczne lub pocztą elektroniczną.

- Wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

- Wpłata opłaty za szkolenie  na konto bankowe Stowarzyszenia do 20 marca 2015 r.

- Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej ma prawo odwołać szkolenie lub przesunąć jego termin z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń.

- W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora strona Uczestnik ma prawo do otrzymania zwrotu przedpłaty.

 

Szczegółowe informacje i zapisy:

tel. 34 34 30 038

e-mail: biuro@pimis.pl