Formularz zgłoszeniowy

Karta złoszeniowa:

 

  1. Plik PDF
  2. PLIK DOC

 

Pobrany plik należy  wypełnić drukowanymi literami (komputerowo lub odręcznie) i  własnoręcznie podpisać. Wypełniony dokument (zeskanowany) należy przesłać na adres: biuro@pimis.pl lub faxem pod numer: 34 387 12 39.

 

Ewentualnie wypełniony formularz należy przesłać  Pocztą Polską na adres biura Polskiego Instytutu Mediacji i Integracji Społecznej (Al. Wojska Polskiego 124 lok. 3, 42-207 Częstochowa)