Asystent rodziny

Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej realizuje 3 rodzaje szkoleń dotyczących asystentury rodziny:

 

1. Szkolenie kwalifikacyjne dla osób z wyższym wykształceniem na dowolnym kierunku lub wykształceniem średnim w wymiarze 231 godzin (zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z 9.12.2011 w sprawie szkoleń asystenta rodziny, jako jedna z nielicznych instytucji posiadamy zgodę Departamentu Polityki Rodziny na prowadzenie takich szkoleń).

 

2. Szkolenie doskonalące dla osób z wyższym wykształceniem na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna w wymiarze 150 godzin.

 

3. Szkolenie dla kierowników i koordynatorów asystentów rodziny w wymiarze 16 godzin.

 

Każde z tych szkoleń prowadzone będzie w ujęciu koncepcji budzenia sił ludzkich. Uczestnicy zapoznają się z metodami motywującymi klienta do zmiany oraz skoncentrowanymi na rozwiązaniach. Program szkolenia wzbogacony jest więc treściami zgodnymi ze współczesnymi tendencjami w pracy socjalnej.

 

Szkolenia będą prowadzone przez profesjonalną kadrę m. in. dr hab. Izabelę Krasiejko – autorkę książek i artykułów dotyczących metodycznego działania asystentów rodziny oraz częstochowskich asystentów rodziny. Częstochowska asystentura rodziny znalazła się wśród laureatów tegorocznego konkursu organizowanego przez Związek Miast Polskich ,,Samorządowy Lider Zarządzania 2011 – Usługi Społeczne”.

 

Decyzja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zatwierdzenia programu szkolenia na asystenta rodziny realizowanego przez Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej.