Rekomendacje Grupy Roboczej

Rekomendacje Grupy Roboczej, w formie założenia i oczekiwania, co do projektu uchwały, w sprawie wdrożenia budżetu partycypacyjnego na rok 2015:

 

Okładka Rekomendacji

 

Treść Rekomendacji