Raport

W ramach projektu "Jasne, że konsultacje" stworzony został Raport, zawierający rekomendacje do sposobu wdrażania budżetu partycypacyjnego w Częstochowie. Dokument powstał na bazie informacji zebranych podczas spotkań grupy roboczej, rekomendacji oraz wywiadów z uczestnikami projektu. Raport trafił do NGO oraz rad dzielnic i będzie wykorzystywany podczas wdrażania budżetu partycypacyjnego. 

 

Raport w formie elektronicznej zamieszczamy poniżej 

 

RAPORT