Nasi doradcy

Nasi Doradcy:

 

Edyta Widawska – doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, adiunkt w Zakładzie Teorii Wychowania Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, animatorka społeczna, trenerka umiejętności miękkich. Doświadczenie w działalności na rzecz społeczności lokalnej zdobywane w Polsce i poza granicami kraju, we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Działalność na rzecz partycypacji społecznej prowadzona w Częstochowie w ramach wprowadzania uchwały konsultacyjnej w 2010 roku oraz w trakcie planowania, przygotowywania oraz moderowania spotkań konsultacyjnych.

 

Zbigniew Wieczorek – doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej, Wydział Pedagogiczny Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, aktywność zawodowa w obszarach: komunikacja społeczna, trening asertywności, trening umiejętności społecznych rozwiązywanie konfliktów. Doświadczenie w pracy jako Prodziekan ds. Studenckich. Współpraca z Urzędem Miasta w Częstochowie przy szkoleniach i warsztatach dotyczących tworzenia uchwały konsultacyjnej w 2010 r., później przygotowanie i moderowanie spotkań konsultacyjnych.