Kontakt

Biuro:

Al. Wojska Polskiego 124 lok. 3, 42-207 Częstochowa

tel. 34 34 30 038, fax 34 387 12 39

Adres e-mail: biuro@pimis.pl

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00.

 

Dane rejestrowe:

Numer rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000324713

REGON 241147720

NIP 9492113570

 

Numer rachunku bankowego: 39 2130 0004 2001 0524 8018 0001