Informacje o doradztwie

Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej z dniem 31 marca zakończył swoje działania w ramach Projektu "Jasne, że konsultacje". Jako Partner Projektu byliśmy odpowiedzialni za zrealizowanie bloku szkoleniowo-doradczego, który został przeprowadzony zgodnie z harmnogramem.

 

Działania doradcze realizowaliśmy od stycznia do marca 2014 roku. Spotkania dotyczy technik i narzędzi prowadzenia konsultacji społecznych. Nasi doradcy udzielali pomocy w wypracowaniu propozycji i pomysłów do budżetu partycypacyjnego. W ramach spotkań doradczyć można było uzyskać informacje dotyczące rekomendacji wypracowanych przez Grupę Roboczą w ramach Projektu "Jasne, że konsultacje".