Informacje i zapisy na szkolenia

Nabór uczestników szkolenia pn. „Metody prowadzenia konsultacji społecznych” został zakończony. 

 

Rekrutacja osób zainteresowanych udziałem w szkoleniu przebiegała następująco:

 

Aby wziąć udział w szkoleniu pn. „Metody prowadzenia konsultacji społecznych”, należało wypełnić kartę zgłoszeniową. Po przejściu procedury rekrutacyjnej (spełnienie kryteriów kwalifikacji do projektu), prosiliśmy także o wypełnienie i podpisanie deklaracji przystąpienia do projektu. Po otrzymaniu dokumentów, przekazywaliśmy inforamcję o ewentualnym zakwalifikowaniu się do Projektu. 

 

Dokumenty można było dostarczyć w następujący sposób:

przesłać pocztą tradycyjną (oryginał) lub elektroniczną (skan)

- wypełnić na miejscu, w biurze Lidera lub Partnera.

- dostarczyć do biura Lidera lub Partnera Projektu (przyjmowane były jedynie dokumenty dwustronnie drukowane)

 

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne są dostępne do wglądu, w zakładce „do pobrania”.

 

Szkolenia odbywały się w Sali Błękitnej (nr 45) Urzędu Stanu Cywilnego w Częstochowie, przy ulicy Focha 19/21.

 

Udział w szkoleniu był bezpłatny.