Harmonogram szkoleń

Nabór uczestników szkolenia pn. „Metody prowadzenia konsultacji społecznych” został zakończony. 

 

DATA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY 

STATUS 

10-11.10.2013 r.

czwartek, piątek

8.00 – 14.30

ZREALIZOWANE

12-13.10.2013 r.

sobota, niedziela

8.00 – 14.30

ZREALIZOWANE

19-20.10.2013 r.

sobota, niedziela

8.00 – 14.30

ZREALIZOWANE

26-27.10.2013 r.

sobota, niedziela

8.00 – 14.30

ZREALIZOWANE

07-08.11.2013 r.

czwartek, piątek

8.00 – 14.30

ZREALIZOWANE

09-10.11.2013 r.

sobota, niedziela

8.00 – 14.30

ZREALIZOWANE

14-15.11.2013 r.

czwartek, piątek

8.00 – 14.30

ZREALIZOWANE

16-17.11.2013 r.

sobota, niedziela

8.00 – 14.30

ZREALIZOWANE

23-24.11.2013 r.

sobota, niedziela

8.00 – 14.30

ZREALIZOWANE

28-29.11.2013 r.

czwartek, piątek 8.00 – 14.30 ZREALIZOWANE