Harmonogram spotkań

Obrady grupy roboczej odbywały się w Urzędzie Miasta Częstochowy przy ulicy Śląskiej 11/13
w sali 108 (pierwsze spotkanie w sali 118)
 
W ramach realizacji zasady transparentności procesu opracowania założeń i oczekiwań co do projektu uchwały ws. wdrożenia budżetu partycypacyjnego na rok 2015, zakłożono możliwość uczestniczenia w spotkaniach grupy roboczej osób nie będących jej członkami, bez prawa głosu (w charakterze obserwatorów), z zaznaczeniem, iż nie będą to uczestnicy projektu w znaczeniu Wniosku o dofinansowanie Projektu DWF_5.4.2_10_2012
 
 
 
 

DATA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY 

STATUS 

04.12.2013 r.

środa

16.00 – 19.00

ZREALIZOWANE

09.12.2013 r.

poniedziałek

16.00 – 19.00

ZREALIZOWANE

12.12.2013 r.

czwartek

16.00 – 19.00

ZREALIZOWANE

18.12.2013 r.

środa

16.00 – 19.00

ZREALIZOWANE

20.12.2013 r.

piątek

16.00 – 19.00

ZREALIZOWANE

 

     

 

 

 

Dla ułatwienia komunikacji osób zinteresowanych pracami grupy roboczej, utworzony został adres mailowy do bezpośredniego kontaktu z członkami - budzet.partycypacyjny@gmail.com