Grupa robocza

Od początku września 2013 zachęcaliśmy mieszkańców do zaangażowania się w prace nad projektem "Jasne, że konsultacje", poprzez uczestnictwo w październikowych i listopadowych szkoleniach pn. „Metody prowadzenia konsultacji społecznych”. Nabór został zakończony. Przeszkolonych zostało 160 osób. 

 

Spośród  osób chętnych do pracy w grupie roboczej, które ukończyły szkolenie, wytypowano na podstawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa projektu "Jasne, że konsultacje" 20 osób.

 

W grudniu 2013 roku trwały prace nad przygotowaniem założeń i oczekiwań, co do projektu uchwały ws. wdrożenia budżetu partycypacyjnego na rok 2015, przez 20 osobową grupę roboczą. Celem tej części projektu było wypracowanie najlepszych rozwiązań

 

Rekomendacje grupy roboczej były podstawą do opracowania treści uchwały ws. wdrożenia budżetu partycypacyjnego w Częstochowie w 2015 roku.

 

10 kwietnia Rada Miasta Częstochowy przyjęła uchwałę dotyczącą wprowadzenia w Częstochowie budżetu partycypacyjnego w 2015 roku. Rekomendacje grupy roboczej, pracującej w ramach Pojektu "Jasne, że konsultacje", były podstawą do opracowania treści uchwały.