Asystent rodziny

1. Kurs ,,Asystent rodziny" (szkolenie kwalifikacyjne) - dla osób z wyższym wykształceniem na dowolnym kierunku lub wykształceniem średnim w wymiarze 231 godzin (zgodnie rozporządzeniem MPiPS z 9.12.2011 w sprawie szkoleń na asystenta rodziny, posiadamy zgodę Departamentu Polityki Rodziny na prowadzenie takich szkoleń). Już ruszyły zapisy na kurs w roku 2015 (28.02.2015 r. – 07.06.2015 r.)

 

2. Kurs ,,Asystent rodziny" (szkolenie doskonalące) - dla osób z wyższym wykształceniem na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna w wymiarze 150 godzin. Już ruszyły zapisy na kurs w roku 2015 (28.02.2015 r. – 07.06.2015 r.)