Wyniki rekrutacji na stanowisko ds. szkoleń i monitoringu w projekcie „Jasne, że konsultacje”

Ogłoszenie wyników rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. szkoleń i monitoringu w projekcie "Jasne, że konsultacje". 

Stanowisko jest finansowane ze środków EFS.

Data publikacji ogłoszenia: 29.08.2013 r.

 

W wyniku przeprowadzonej procedury rekrutacji wyłoniony został następujący kandydat: Karol Dziurkowski