Debata o stanie i kierunkach rozwoju asystentury rodziny w Polsce

Debata o stanie i kierunkach rozwoju asystentury rodziny w Polsce.

W dniu 18 października 2013 roku w Częstochowie odbył się II Ogólnopolski Integracyjny Zlot Asystentów Rodziny, w którym uczestniczyło około 40 asystentów rodziny, przedstawiciele nauki oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Organizatorami spotkania byli: Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej, Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i Ich Rodzinom „Yava” oraz Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych Centrum AV w Częstochowie. 

Na początku spotkania jego gospodarz dr Izabela Krasiejko wygłosiła referat na temat „Blaski i cienie asystentury rodziny”, w czasie którego przypomniała tzw. pierwotną koncepcję asystentury rodziny wraz z jej cechami centralnymi wyrosłą na bazie teorii i praktyki oraz opisała czynniki utrudniające jej realizację. Następnie prof. dr hab. Piotr Sałustowicz z Wyższej Szkoły Psychologii Stosowanej w Warszawie na przykładzie amerykańskim, szwedzkim i niemieckim zaprezentował „Społeczne korzyści z inwestycji w polityce społecznej”. Wykłady te stały się postawą do dyskusji na temat „Profesjonalizacji zawodu asystenta rodziny”, w której udział wzięli reprezentanci różnych środowisk: mgr Janina Szumlicz – Dyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej, mgr Katarzyna Napiórkowska – Naczelnik Wydziału Wspierania Rodziny, Pieczy Zastępczej i Adopcji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, dr Dobroniega Trawkowska i dr Barbara Kowalczyk z Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. Piotr Sałustowicz z Wyższej Szkoły Psychologii Stosowanej w Warszawie, mgr Lidia Zeller ze Stowarzyszenia „Dla Rodziny”, mgr Katarzyna Łangowska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, mgr Małgorzata Mróz z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi oraz zgromadzeni asystenci rodziny.

Większa część dyskusji dotyczyła tego kim powinien być asystent dla rodziny i jakie w związku z tym powinien posiadać wykształcenie, aby swe zadania mógł wykonywać w sposób profesjonalny a przede wszystkim służyć rodzinie, wspierając ją dla dobra dzieci w tej rodzinie. Asystenci rodziny i naukowcy byli za tym, aby przedstawiciel tego zwodu miał specjalistyczne, wyższe wykształcenie oraz mógł podnosić swoje kwalifikacje przez udział w szkoleniach i superwizji, gdyż tylko w taki sposób może efektywnie pomóc rodzinom z wieloma problemami. Przedstawicielki Ministerstwa na początku dyskusji broniły swojego stanowiska dotyczącego zróżnicowanego wykształcenia i sposobu organizacji pracy asystenta rodziny opisanego w ustawie o wspieraniu rodziny, jednakże na koniec zadeklarowały otwartość na postulaty opracowane przez środowisko asystentów i naukowców obecne na Zlocie. Postulaty zostały sformułowane pod koniec Zlotu Asystentów Rodziny oraz wysłane do Departamentu Polityki Rodzinnej. Dotyczą m.in. zmian w procesie rekrutacji rodzin do asystentury, wyższego specjalistycznego wykształcenia asystenta rodziny, warunków pracy i praw pracowniczych (zmniejszenia liczby rodzin, zatrudnienia na umowę o pracę, prawa do skorzystania z superwizji pracy socjalno-wychowawczej i terapeutycznej z rodziną, dodatkowego urlopu, zwrotu kosztów szkoleń, dojazdów do miejsc realizacji zadań zawodowych).

W trakcie Zlotu asystenci rodziny mogli również poszerzyć swą wiedzę i umiejętności uczestnicząc w warsztatach dotyczących pracy z rodziną biologiczną wychowująca dzieci lub mającą dzieci w pieczy zastępczej, które prowadzili: mgr Katarzyna Łangowska z MOPS w Gdyni, mgr Mariusz Węc z Fundacji „Znaczenie” oraz dr Barbara Kowalczyk z Uniwersytetu Śląskiego. Kontynuacją Zlotu w dniach 19-20. 10. 13 była I Ogólnopolska Konferencja dla asystentów rodziny „Akademia tolerancji” – praca z rodziną z osobą z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym w czasie której uczestnicy mieli możliwość spotkać się i intensywnie popracować z psychiatrą, prawnikiem i psychoterapeutami mającymi doświadczenie w działaniach z tą kategorią klientów. Wieczorne spotkania z muzyką, śpiewem i tańcem służyły integracji oraz wymianie doświadczeń asystentów rodziny. Zapraszamy za rok!  

Uwaga: Pełny opis dyskusji ukaże się niebawem „Problemach Społecznych”