Aktualności

Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej z dniem 31 marca zakończył swoje działania w ramach Projektu "Jasne, że konsultacje". Jako Partner Projektu byliśmy odpowiedzialni za zrealizowanie bloku szkoleniowo-doradczego, który został przeprowadzony zgodnie z harmnogramem. 

 

10 kwietnia Rada Miasta Częstochowy przyjęła uchwałę dotyczącą wprowadzenia w Częstochowie budżetu partycypacyjnego w 2015 roku. Rekomendacje grupy roboczej, pracującej w ramach Pojektu "Jasne, że konsultacje", były podstawą do opracowania treści uchwały.

 

Projekt "Jasne, że konsultacje" zostanie zakończony w grudniu 2014 roku. Obecnie wszelkie prace w ramach Projektu realizuje Lider – Urząd Miasta Częstochowy. 

 

W razie pytań, wątpliwości prosimy o kontakt z Liderem Projektu:

 

Biuro Lidera Projektu
Biuro Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych, ul Focha 19/21 pokój. nr 32, 42-217 Częstochowa


Daniel Woch – Kierownik Projektu
tel. 34 368 26 60;
e-mail: dwoch@czestochowa.um.gov.pl
www.konsultacje.czestochowa.pl