Nasz zespół

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Artykuły

Przejdź do - Edyta Widawska

Edyta Widawska

Edyta Widawska – założycielka Polskiego Instytutu Mediacji i Integracji Społecznej, adiunkt w Instytucie Pedagogiki UŚ, doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, absolwentka Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, specjalistka ds. praw człowieka i monitoringu, wieloletnia trenerka i edukatorka działań równościowych, partycypacyjnych i strażniczych w kraju i za granicą, współpracująca z wieloma organizacjami trzeciego sektora. 

Czytaj więcej o: Edyta Widawska
Przejdź do - Izabela Krasiejko

Izabela Krasiejko

dr hab. Izabela Krasiejko - profesor w Zakładzie Psychoprofilaktyki Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, superwizor i doradca metodyczny asystentów rodziny, konsultant Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (szkolenie zaawansowane), autorka wielu publikacji naukowych, w tym rekomendacji metodycznych i organizacyjnych w zakresie asystentury rodziny (na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

Czytaj więcej o: Izabela Krasiejko
Przejdź do - Dorota Gębuś

Dorota Gębuś

Dorota Gębuś – doktor nauk humanistycznych, pedagog i socjolog, starszy wykładowca w Zakładzie Psychoprofilaktyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Absolwentka Studiów Podyplomowych w zakresie Terapii Patologii Zachowań. Praktyk Neurolingwistycznego Programowania. 

Czytaj więcej o: Dorota Gębuś
Przejdź do - Monika Podgórska

Monika Podgórska

Mgr pedagogiki, coach, trener biznesu, szkoleniowiec, wykładowca mediator sądowy w sprawach karnych, rodzinnych, nieletnich oraz cywilnych. Dodatkowo ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania: oświatą, administracją samorządowa, ochroną zdrowia oraz praca socjalna i organizacja pomocy społecznej.

Czytaj więcej o: Monika Podgórska
Przejdź do - Agnieszka Rutkowska

Agnieszka Rutkowska

Agnieszka Rutkowska - trener i doradca z zakresu przedsiębiorczości, rekrutacji i selekcji pracowników, planowania i zarządzania czasem. Absolwentka Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej i Studiów Podyplomowych w zakresie Zarządzania Projektami Współfinansowanymi ze Środków UE. Prezes Polskiego Instytutu Mediacji i Integracji Społecznej.

Czytaj więcej o: Agnieszka Rutkowska
Przejdź do - Monika Ataniel

Monika Ataniel

Monika Ataniel - ekonomista, specjalista ZZL, certyfikowany Trener Biznesu. Jest przedsiębiorcą działającym w obszarze consultingu i szkoleń. Posiada licencję doradcy zawodowego II stopnia oraz kilkunastoletni staż pracy w służbach zatrudnienia. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń rozwijających umiejętności przedsiębiorcze, interpersonalne i zdolności zarządzania.