Ankieta podsumowująca projekt


Ankieta podsumowująca projekt Obywatelski Katalizator Zmiany II, realizowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

W związku z zakończeniem projektu Obywatelski Katalizator Zmiany II oraz planami jego kontynuacji w kolejnym roku, zwracamy się z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety. Jest ona skierowana do osób w wieku 60+.

Ankieta jest całkowicie anonimowa, a jej wyniki posłużą przy projektowaniu kolejnego projektu realizowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. 


  Uwaga o prywatności
Ankieta jest anonimowa.
Zapis twoich odpowiedzi nie zawiera żadnych informacji identyfikujących cię, chyba że któreś pytanie ankiety wprost wymagało wprowadzenia takich informacji. Jeśli korzystasz z indywidualnego tokena w celu przystąpienia do badania, możesz mieć pewność, że ten token nie będzie przechowywany z twoimi odpowiedziami. Jest zarządzany w odrębnej bazie danych przechowującej jedynie informację, czy wypełniłeś/wypełniłaś ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.