Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

9 czerwca 2016

Zapraszamy na spotkanie – prezentację Systemu Analizy Orzeczeń Sądowych. Wstęp wolny!

W trakcie spotkania Uczestnicy i Uczestniczki dowiedzą się w jaki sposób znaleźć odpowiedzi na m.in. następujące pytania:

Jak odstąpić od niekorzystnej umowy?

Jak sprawdzić wysokość alimentów?

Jak poradzić sobie z konfliktem z sąsiadem?

Jak poradzić sobie z przemocą w rodzinie?

Jak chronić swój wizerunek?

 

Na spotkanie zapraszamy w dniu 17.06.2016 r. do Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Focha 19/21, sala błękitna.

Godziny spotkań:

10:00 - 12:00  - dla wszystkich mieszkańców 

13:00 - 15:00 - dla przedstawicieli NGO i biur porad prawnych

WSTĘP WOLNY!

Organizatorem spotkania jest Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Serdecznie zapraszamy!

Czytaj więcej o: Zapraszamy na spotkanie – prezentację Systemu Analizy Orzeczeń Sądowych. Wstęp wolny!
16 maja 2016

Zapraszamy na kurs kwalifikacyjny "Asystent rodziny" (231 godz.) z akredytacją MRPiPS - promocyjna cena

Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej w Częstochowie zaprasza do udziału w kolejnej edycji kursu kwalifikacyjnego ,,Asystent rodziny" (akredytacja MRPiPS) - dla osób z wyższym wykształceniem na dowolnym kierunku lub wykształceniem średnim w wymiarze 231 godzin (zgodnie rozporządzeniem MPiPS z 9.12.2011 w sprawie szkoleń na asystenta rodziny, posiadamy zgodę Departamentu Polityki Rodziny na prowadzenie takich szkoleń).  

Trwają zapisy na XIII edycję kursu. Przyjmujemy zgłoszenia zarówno od instytucji jak i osób prywatnych.

Kurs zostanie uruchomiony po zebraniu grupy.

Promocyjna cena kursu kwalifikacyjnego "wakacyjnego" – 1600,00 zł netto + 23%VAT  (1968,00 zł brutto)

Dla uczestników, których udział finansowany jest ze środków publicznych cena wynosi 1600 zł brutto (VAT zwolniony - zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29c ustawy o VAT).

 

Zapraszamy również na kurs dokształcajacy w wymiarze 150 godz. w promocyjnej cenie 1000,00 zł netto + 23% VAT

 

 

Czytaj więcej o: Zapraszamy na kurs kwalifikacyjny "Asystent rodziny" (231 godz.) z akredytacją MRPiPS - promocyjna cena
30 kwietnia 2016

Zakończenie realizacji projektu "Prawa cudzoziemców - prawa człowieka"

30 kwietnia zakończyliśmy realizację szkoleń w ramach projektu „Prawa cudzoziemców – prawa człowieka”. W szkoleniach zorganizowanych na terenie województwa śląskiego wzięło udział łącznie 120 osób, pracowników służb mundurowych, pracowników urzedów pracy, jednostek pomocy społecznej oraz administracji samorządowej.
W ramach całego projektu łącznie odbyło się 27 warsztatów, a wzięły w nich udział 463 osoby. 
Podczas szkoleń uczestnicy i uczestniczki mieli okazję poznać m.in. psychologiczny i socjologiczny aspekt migracji oraz prawne aspekty pobytu uchodźców w naszym kraju, a w szczególności formy legalizacji ich pobytu, dokumenty uprawniające do przebywania na terytorium RP, prawa i obowiązki cudzoziemców w kontaktach z funkcjonariuszami publicznymi. Ważną częścią szkoleń były warsztaty z komunikacji międzykulturowej, które pozwoliły zapoznać się m.in. ze sposobami rozwiązania konfliktów na styku kultur.
Projekt „Prawa cudzoziemców – prawa człowieka”, realizowany przez Helsińską Fundację Praw Człowieka w partnerstwie z Polskim Instytutem Mediacji i Integracji Społecznej z Częstochowy oraz Nadbużańskim Stowarzyszeniem Edukacyjnym z Włodawy, otrzymał dofinansowanie w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Czytaj więcej o: Zakończenie realizacji projektu "Prawa cudzoziemców - prawa człowieka"
28 kwietnia 2016

Prawa cudzoziemców – prawa człowieka: aktualizacja trzech przewodników

 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka przygotowała aktualne wydania trzech publikacji: „Ja w procedurze uchodźczej. O prawach i obowiązkach w procedurze”, „Status uchodźcy-ochrona uzupełniająca w Polsce – co dalej” oraz „Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych”.

Dwie pierwsze książki przeznaczone dla uchodźców są przygotowywane w języku arabskim, angielskim i ukraińskim i mają za zadanie ułatwić odbiorcom zrozumienie tego, jakie mają prawa i jak mogą funkcjonować w Polsce. Natomiast podręcznik „Cudzoziemcy w Polsce” dla funkcjonariuszy publicznych w jasny i przejrzysty sposób opisuje wszystkie formy legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce. W podręczniku opisano także sytuację prawną cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie oraz instrumenty integracyjne czy inicjatywy lokalne jako dobre praktyki. Do podręcznika dołączony jest suplement, który zawiera wzory dokumentów, jakimi mogą legitymować się cudzoziemcy w Polsce.

Wszystkie publikacje opisują stan prawny na luty 2016 r.

Aktualizacja publikacji obejmuje zmiany w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony, które weszły w życie w listopadzie 2015 r. a napisane oraz
zaktualizowane zostały przez prawników Programu Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów. Wśród nich znajdują się:

Ja w procedurze o udzielenie ochrony międzynarodowej. O prawach i obowiązkach w procedurze.” – publikacja przeznaczona dla cudzoziemców, którzy po złożeniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce oczekują na decyzję w tej sprawie oraz dla osób zainteresowanych tym, na czym taka procedura polega. Publikacja, w formie drukowanej, dostępna jest w języku angielskim i arabskim; w formie ebooka dodatkowo w językach angielskim, arabskim, polskim oraz ukraińskim.

Status uchodźcy i ochrona uzupełniająca w Polsce – co dalej?” – publikacja przeznaczona dla cudzoziemców, którzy otrzymali pozytywną decyzję o
przyznaniu statusu uchodźcy bądź ochrony uzupełniającej w Polsce oraz dla osób zainteresowanych tym, jakie obowiązki i prawa przysługują osobom z ww. statusami. Publikacja, w formie drukowanej, dostępna jest w języku angielskim i arabskim; w formie ebooka dodatkowo w językach angielskim, arabskim, polskim oraz ukraińskim.

Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych” – publikacja przeznaczona dla funkcjonariuszy publicznych i wszystkich tych,
którzy pracują bądź będą pracować z cudzoziemcami, w prosty sposób wyjaśniająca często trudne i zawiłe procesy związane z ich pobytem w
Polsce.

 

Czytaj więcej o: Prawa cudzoziemców – prawa człowieka: aktualizacja trzech przewodników
31 marca 2016

Szkolenie warsztatowe w ramach projektu „Prawa cudzoziemców – prawa człowieka” - dla pracowników Urzędów Pracy oraz innych instytucji rynku pracy

Pracowników Urzedów Pracy oraz innych instytucji rynku pracy zapraszamy na bezpłatne szkolenie warsztatowe w ramach projektu "Prawa cudzoziemców - prawa człowieka", które odbędzie się w Katowicach, w dniu 25.04.2016 r., w godzinach 9:00 - 17:00.

Projekt realizowany jest przez Helsińską Fundację Praw Człowieka w partnerstwie z Polskim Instytutem Mediacji i Integracji Społecznej z Częstochowy, oraz Nadbużańskim Stowarzyszeniem Edukacyjnym z Włodawy.

Czytaj więcej o: Szkolenie warsztatowe w ramach projektu „Prawa cudzoziemców – prawa człowieka” - dla pracowników Urzędów Pracy oraz innych instytucji rynku pracy
31 marca 2016

Szkolenie warsztatowe w ramach projektu „Prawa cudzoziemców – prawa człowieka” - dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

Pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz pracowników i członków organizacji działających na rzecz integracji społęcznej zapraszamy na bezpłatne szkolenie warsztatowe w ramach projektu "Prawa cudzoziemców - prawa człowieka", które odbędzie się w Częstochowie, w dniu 26.04.2016 r., w godzinach 9:00 - 17:00.

Projekt realizowany jest przez Helsińską Fundację Praw Człowieka w partnerstwie z Polskim Instytutem Mediacji i Integracji Społecznej z Częstochowy, oraz Nadbużańskim Stowarzyszeniem Edukacyjnym z Włodawy.

Projekt jest realizowany w ramach dotacji otrzymanej z programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Czytaj więcej o: Szkolenie warsztatowe w ramach projektu „Prawa cudzoziemców – prawa człowieka” - dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej